Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

controlhp
8025 345a 500
controlhp
2167 5c90
Reposted fromtfu tfu viakhabarakh khabarakh
6838 b6a6 500
Reposted frommalekin malekin viavronk vronk

June 21 2017

controlhp
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viainyou inyou

June 20 2017

4439 aa0b
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaged ged
controlhp
8565 3c5f
Reposted frommisza misza viaunno unno
controlhp
Reposted fromFlau Flau viazorax zorax
controlhp
controlhp

chrispratt:

All you do is yell at each other, you’re not friends. No, we’re family.

Reposted fromfandoms fandoms viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 19 2017

controlhp
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialockes lockes
controlhp
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaslid0 slid0

June 17 2017

controlhp
1813 abf4
Reposted fromrisky risky viapiehus piehus
controlhp
NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o
cenę.

tylko ty sam możesz się
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
— Charles Bukowski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakociesprawy kociesprawy

June 16 2017

controlhp
6989 df38 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacoolekuh coolekuh
controlhp
1340 aa84 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaanything anything
9770 aa6f

kynen:

Bless whoever looked at a picture of two mountains and thought of this.

controlhp
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viafreeway freeway
controlhp
1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
controlhp
1397 d830
Reposted fromzrazik zrazik viaSardion Sardion
controlhp
...bo tak samo jak nie jesteś w stanie sprawić by ktoś Cię pokochał, 
sam nie umiesz wyzbyć się miłości.
Możesz ją tresować, dławić i gasić w sobie,
 ale to płomień tak silny, że nie zaznasz spokoju. 
Będzie ci palić wnętrzności i odbierać sen. 
Zacznie Cie niszczyć rutynowo jak poranna kawa.
Butelki opróżniane do lustra, poranki pozbawione nadziei, 
wieczory pozbawione złudzeń. 
Chyba można wtedy dosłownie umrzeć z żalu. 
(...)
Bo ten świat zna ograniczoną liczbę cudownych złączeń,
 a to mogło być jedno z nich.
— znalezione kiedyś gdzieś w sieci, autor nieznany
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viakociesprawy kociesprawy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl