Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

controlhp
8036 41e3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
6838 b6a6 500
Reposted frommalekin malekin viavronk vronk

March 08 2017

controlhp
0776 4e10
8551 329b 500
6974 6e75 500

thepagejakeenglish:

sixpennies:

gelfling:

givemeallthebaconandeggs:

Icelandic sheep

Where are they GOING

TO VALHALLA

WITNESS ME

controlhp
0299 2a74 500
dat one badass gal. Emmeline Pankhurst
Reposted fromsoulwax soulwax viafreska freska
9428 1758 500
Reposted fromtron tron viavronk vronk
controlhp

March 04 2017

2254 082a 500
Reposted fromwonders- wonders- viavronk vronk

thecommonchick:

Me: I wanna travel ✈️ 

Bank account:

image
Reposted fromdomies domies viavronk vronk

March 03 2017

controlhp

March 01 2017

controlhp
6823 7fd8
Reposted fromkarahippie karahippie viarobints robints
controlhp
6009 5ca5 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaSanthe Santhe
controlhp
0889 6e35
Reposted fromdebsy91 debsy91 viavronk vronk

February 28 2017

controlhp
To jednak smutne wiedzieć, że nie będzie się nigdy dla nikogo ważną osobą.
— Jakub Żulczyk ‘Instytut’

February 26 2017

controlhp
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaitmakesmecalm itmakesmecalm
controlhp
2326 6d83
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrainakredek krainakredek
7392 8702
Reposted fromrafyki rafyki viavronk vronk
controlhp
6191 19b6
Reposted fromkatvont katvont viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl