Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

controlhp
6372 b417
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viamajkey majkey
controlhp
1309 0af9
Reposted fromkociesprawy kociesprawy

June 07 2017

controlhp

June 06 2017

8345 6dcb 500

nevver:

Now I am become Death, Greenpoint

Reposted fromchoochuchoo choochuchoo
controlhp
controlhp
5723 ed2c 500
controlhp
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters via3u3a 3u3a
controlhp
8144 c7c7 500
Reposted frompffft pffft viadusielecc dusielecc
controlhp
3078 8fc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
controlhp
controlhp
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów.Jesteście jak zabawki na korbkę. Nakręcane samochodziki. Takie samochodziki zasuwają ile wlezie, przed siebie, ale wystarczy jedno małe wybrzuszenie w podłodze, jedna mała nierówność, aby się wywaliły. I po zabawie. I cześć. I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli całą te siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na prawo i lewo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale co innego niż to, co jest teraz.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viazapachsiana zapachsiana
controlhp
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaehh ehh

June 05 2017

controlhp
controlhp
controlhp
controlhp
Reposted fromfungi fungi viaLattemakauen Lattemakauen
controlhp
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viakyte kyte
controlhp
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viaoxygenium oxygenium
controlhp
No matter how careful you are, there’s going to be the sense you missed something, the collapsed feeling under your skin that you didn’t experience it all. There’s that fallen heart feeling that you rushed right through the moments where you should’ve been paying attention.
Well, get used to that feeling. That’s how your whole life will feel some day.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromverronique verronique viaPoranny Poranny
controlhp
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl